زمانی که سنسور ترافیک مخرب شناسایی می کند براساس اینکه سنسور چگونه تنظیم شده و در چه حالتی (IPS یا IDS) کار می کند سنسور می تواند نوعی action را نسبت به ترافیک شناسایی شده انتخاب کند. لیست این action ها به شرح زیر است :

 1. Deny attacker inline : این action تمام بسته های ارسالی از آدرس مهاجم را برای مدت زمان مشخص شده drop می کند و بعد از این مدت زمان در صورت برطرف شدن مشکل ، دیگر بسته ها از این آدرس drop نخواهند شد.
 2. Deny connection inline : در این حالت بسته های مربوط به یک TCP session را drop می کند و ارتباط از طریق session دیگر در صورتی که آن session مشکلی نداشته باشد می تواند برقرار شود.
 3. Deny packet inline : بسته شناسایی شده توسط سنسور drop می شود.
 4. Log attacker (source) packets : در این حالت سنسور شروع به تولید log در رابطه با بسته ها براساس آدرس مبدا مهاجم می کند.
 5. Log victim (destination) packets : در این حالت برای تمام بسته هایی که مقصدشان قربانی است log تولید می شود.
 6. Log pair (source, destination) packets : در این حالت log برای بسته هایی تولید می شود که مبدا و مقصد آنها مهاجم و قربانی باشد. در واقع برای بسته هایی که بین مهاجم و قربانی دروبدل می شوند log تولید می شود.
 7. Produce alert : یک alert در هنگام شناسایی توسط IDS/IPS ایجاد می شود.
 8. Produce verbose alert : عملکرد آن مشابه Produce alert است با این تفاوت که یک کپی از کل بسته را نیز شامل می شود.
 9. Request block connection : در اینجا سنسور از یک دستگاه دیگر برای بلاک کردن کانکشن کمک می گیرد.
 10. Request block host : سنسور درخواست بلاک کردن IP مهاجم را می کند.
 11. Request SNMP trap : یک بسته SNMP trap ارسال می شود.
 12. Reset TCP connection : درخواست ریست کردن connection ارسال می کند.

نکته : آیتم های که در لیست بالا با deny شروع می شود تنها توسط IPS قابل اجرا هستند.