شبکه DMZ چیست و چه کاربردی دارد؟

شبکه DMZ چیست و چه کاربردی دارد؟

شبکه DMZ در مبحث امنیت کامپیوترها، شبکه DMZ یا ( demilitarized zone) شامل خدماتی می باشد که در معرض دسترسی عموم قرار دارد و معمولا این نقطه ناامن، اینترنت می باشد. هدف اصلی DMZ، افزودن یک لایه ی امنیتی مازاد به شبکه سازمان می باشد. یک node محافظت شده و کنترل شده ی...