صفحه کلید فیزیکی یک تهدید امنیتی است

صفحه کلید فیزیکی یک تهدید امنیتی است

تحقیقات جدید نشان داده است که هکرها تنها با گوش دادن به صدای کلیدهای صفحه کلیدهای فیزیکی می‌توانند چیزی که در حال تایپ شدن است را حدس بزنند. نرم‌افزار Keytap3 که توسط فردی به نام جرجی گرگانوف تولید شده است می‌تواند با گوش دادن به صدای کلیدهای صفحه کلید از فاصله کم حدس...