گام بلند مرورگر اج به سمت متوقف کردن تهدیدات هکری

گام بلند مرورگر اج به سمت متوقف کردن تهدیدات هکری

در آپدیت جدید، به اج سه قابلیت افزوده شده که در همکاری با یکدیگر تهدیدات امنیتی ورودی را کاهش می‌دهند؛ این قابلیت‌ها عبارتند از: حفاظت پشته اعمال‌شده سخت‌افزاری، حفاظت کد دلخواه (ACG) و حفاظت جریان محتوا (CFG). مایکروسافت به تازگی آپدیتی برای «کانال بتای مایکروسافت...