کنترل دسترسی شبکه (NAC) چیست؟

کنترل دسترسی شبکه (NAC) چیست؟

کنترل دسترسی شبکه (NAC)، که با نام کنترل پذیرش شبکه هم شناخته می‌شود، فرآیندی است که دسترسی کاربران و دستگاه‌های غیرمجاز به یک شبکه شرکتی یا خصوصی را محدود می‌کند. NAC تضمین می‌کند که فقط کاربرانی که احراز هویت شده‌اند و دستگاه‌هایی که مجاز و تابع سیاست‌های امنیتی...