ده نکته امنیتی برای سال 2022

ده نکته امنیتی برای سال 2022

در سال‌های اخیر، صنعت توسعه اپلیکیشن رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. برنامه‌های کاربردی موبایل و برنامه‌های کاربردی وب به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و میلیون‌ها گزینه را ارائه می‌دهند. با توجه‌ به رشد اینترنت اشیا، بسیاری از فرایندهای دستی...