حملات CDP و راهکارهای دفاع

حملات CDP و راهکارهای دفاع

CDP –  Cisco Discovery Protocol یک پروتکل اختصاصی است که تمام دستگاه های سیسکو بصورت پیش فرض از آن استفاده می کنند.پروتکل CDP سایر تجهیزات سیسکو را که متصل بهم هستند را شناسایی می کند. این پروتکل این مزیت را در اخیار شما قرار می دهد تا پیکر بندی خود کار را در...