حمله CSRF چیست؟ و راهکارهای مقابله با آن

حمله CSRF چیست؟ و راهکارهای مقابله با آن

Cross Site Request Forgery یا CSRF زمانی رخ می دهد که یک سایت یا برنامه مخرب باعث می شود مرورگر کاربر هنگام تأیید اعتبار کاربر، اقدام ناخواسته ای را در یک سایت معتبر انجام دهد. هرگونه اقدام مخرب محدود به قابلیت وب سایتی است که کاربر به آن احراز هویت می شود. به عنوان...