روش های سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی

روش های سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی

تعریف سوئیچینگ فرآیندهای Routing یا مسیریابی و سوئیچینگ Switching اساس و پایه کاری یک ارتباط شبکه را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این فرآیندها در لایه‌های مختلفی از شبکه انجام می‌شوند و به عنوان یک کارشناس شبکه می‌بایست تفاوت آن‌ها را به خوبی بدانید. فرآیند سویچینگ یا...