پشتیبان گیری و بررسی انواع روش های پشتیبان گیری

پشتیبان گیری و بررسی انواع روش های پشتیبان گیری

عبارت پشتیبان گیری (Backup and Restore) در این چند دهه اخیر هم معنی با محافظت اطلاعات درامده است و از طریق چندین متد به دست می آید. برنامه هایی ایجاد شده اند تا اعمال عملیات پشتیبان گیری و بازگردانی کاهش یابد. پشتیبانی از داده ها فقط یکی از راه محافظت داده ها است، و...