Internet exchange point (IXP) چیست؟

Internet exchange point (IXP) چیست؟

نقطه تبادل اطلاعات اینترتی (IXP) یک مکان فیزیکی است که از طریق آن شرکت های ارائه دهنده ی زیرساخت های اینترنتی مانند ISP ها و CDN ها به یکدیگر کانکت می شوند. این مکان ها در قسمت لبه (edge) شبکه های مختلف قرار دارند و به شبکه این امکان را می دهد که نقل و انتقال داده ها...