پروتکل مسیریابی ISIS چیست و چگونه کار می کند

پروتکل مسیریابی ISIS چیست و چگونه کار می کند

پروتکل (Intermediate System – Intermediate System) به اختصار  (ISIS) یکی از خانواده پروتکل های مسیریابی IP است و یک پروتکل Interior Gateway Protocol (IGP) برای اینترنت است که برای توزیع اطلاعات مسیریابی IP در سراسر یک Autonomous System (AS) در یک شبکه IP استفاده...