همه چیز در مورد POE

همه چیز در مورد POE

با افزایش استفاده از گجت ها و تجهیزات الکترونیکی که به شبکه های کامپیوتری متصل هستند موضوع تغذیه الکتریکی این تجهیزات همواره یکی از دغدغه های کاربران است. انواع فن آوری ها و تحقیقاتی که در خصوص اتصالات الکتریکی بی سیم این روزها در جریان است شاهد این مشکل و موضوع است....