مقایسه Proxy Firewall و Gateway Firewall

مقایسه Proxy Firewall و Gateway Firewall

تفاوت بین Proxy Firewall و Gateway Firewall چیست؟ و چه زمانی باید از هر کدام استفاده کرد؟ سه دسته اصلی از فایروال ها وجود دارد: فایروال های فیلترینگ بسته، فایروال های Stateful و فایروال های پروکسی برنامه. بسیاری از مردم فایروال های فیلترینگ بسته و فایروال های Stateful...