انواع پورت های سوئیچ شبکه: RJ45 ،SFP ،QSFP و …

انواع پورت های سوئیچ شبکه: RJ45 ،SFP ،QSFP و …

پورت سوئیچ چه کاری انجام می دهد؟ سوئیچ های شبکه می توانند دستگاه های متصل را از طریق پورتی که به آن متصل هستند شناسایی کنند و در نتیجه می توانند داده ها را به دستگاه های خاصی منتقل کنند. سوئیچ ها با استفاده از جدول آدرس MAC، اطلاعاتی از جمله اینکه هر کدام به کدام پورت...