بدافزار خطرناکی که از طریق یواس‌بی آلوده وارد کامپیوترهای ویندوزی می‌شود

بدافزار خطرناکی که از طریق یواس‌بی آلوده وارد کامپیوترهای ویندوزی می‌شود

محققان به تازگی بدافزار جدیدی را کشف کرده اند که به دستگاه‌های ویندوزی حمله می‌کند اما آنها هنوز در رابطه با نحوه کار و دلیل فعالیت این بدافزار اطلاعی ندارند.  محققان امنیت سایبری کمپانی Red Canary  از کشف بدافزاری کرم مانند خبر دادند که از طریق یو اس بی‌های...