فایروال به عنوان یک سرویس یا FWaaS چیست؟

فایروال به عنوان یک سرویس یا FWaaS چیست؟

فایروال به عنوان سرویس (FWaaS) که به عنوان فایروال ابری نیز شناخته می شود، سرویسی است که قابلیت های بازرسی ترافیک شبکه مبتنی بر ابر را برای مشتریانی که به دنبال از کار انداختن یا تقویت دستگاه های فایروال شبکه موجود خود هستند، ارائه می دهد. این رویکرد بار تجهیزات مرکز...
SD-WAN چیست؟

SD-WAN چیست؟

SD-WAN مخفف عبارت Software-Defined Networking in a wide area network است که یک شبکه گسترده بر مبنای نرم افزار می باشد. این شبکه از این جهت مورد توجه کارشناسان IT قرار گرفته است که در راستای تسهیل امور مربوط به شبکه های شعب مختلف سازمان ها  و ارائه WAN استفاده می...