منظور از client side و server side چیست

منظور از client side و server side چیست

مدل client side چیست؟ قسمت اعظم اینترنت بر مبنای مدل client-server بنا شده است. در این مدل، دستگاه های کاربران به جای برقراری ارتباط با یکدیگر، با سرور مرکزی و از طریق شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. دستگاه های کاربران مانند لپ تاپ، تلفن های هوشمند و کامپیوترهای...