پروتکل SNMP چیست و چگونه کار میکند؟

پروتکل SNMP چیست و چگونه کار میکند؟

پروتکل SNMP یکی از پروتکل های لایه Application است که امکان نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را بین عناصر شبکه ایجاد می کند و در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP می باشد. این پروتکل به طور وسیعی برای مانیتورینگ و مدیریت اجزاء شبکه استفاده می شود. بسیاری از وندورها، تجهیزات...