Snort چیست ؟

Snort چیست ؟

Snort قدرتمند ترین NIDS ، NIPS نرم افزاری متن باز و رایگان که دارای توانایی انجام سریع تجزیه و تحلیل ترافیک های شبکه در جهت تشخیص و جلوگیری از نفوذ این ترافیک ها می باشد.Snort در سال 2009 به عنوان بهترین برنامه متن باز در زمان خود شناخته شد.Snort توسط توسعه دهندگان...