IP Spoofing یا آی پی جعلی چیست؟

IP Spoofing یا آی پی جعلی چیست؟

Spoofing یا حمله جعل یک حمله سایبری است که در آن فرد مهاجم با جعل خود به عنوان یک منبع مورد اعتماد قصد دسترسی به اطلاعات و داده های مهم را دارد. جعل می تواند از طریق وب سایت ها، ایمیل ها، تماس های تلفنی، پیام ها، آدرس های IP و سرورها اتفاق بیفتد. معمولا هدف اصلی حملات...