تفاوت فایروال های Stateful و Stateless چیست؟

تفاوت فایروال های Stateful و Stateless چیست؟

هنگام بررسی فایروال های Stateful و Stateless ، تفاوت بین این دو ممکن است جزئی به نظر برسد اما بسیار مهم است. فایروال‌های Stateless، یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین معماری‌های فایروال (استاندارد فایروال) هستند. این فایروال ها در ابتدا به عنوان فایروال های فیلتر کننده...