تفاوت TCP و UDP چیست؟

تفاوت TCP و UDP چیست؟

TCP چیست؟ پروتکل کنترل انتقال یا TCP، یک پروتکل connection-oriented است که کامپیوترها برای برقراری ارتباط از طریق اینترنت، از آن استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین پروتکل ها، در شبکه های TCP/IP است. TCP، امکان بررسی خطا، تضمین تحویل داده ها و همچنین تحویل packetها به...
منظور از پروتکل اینترنت (Internet Protocol) چیست

منظور از پروتکل اینترنت (Internet Protocol) چیست

پروتکل اینترنت (IP) چیست؟ پروتکل اینترنت (IP) پروتکل یا مجموعه ای از قوانین است که برای مسیریابی و آدرس دهی پکت های داده مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که آن ها از طریق شبکه منتقل شده و به مقصد صحیح خود می رسند. فرایند حرکت داده ها در اینترنت به گونه ای است که...