تفاوت IPsec و SSL

تفاوت IPsec و SSL

با در اختیار داشتن یک V.P.N مناسب، شرکت می تواند خطرات امنیتی ذاتی برای دسترسی به شبکه از راه دور را با انجام رمزگذاری قوی برای حفظ امنیت داده ها و نیز احراز هویت قوی برای محدود کردن دسترسی به برنامه ها بر اساس سیاست های امنیتی تعریف شده را کاهش دهد. شرکت‌ها نه تنها...