حملات سایبری ویلینگ (Whaling)

حملات سایبری ویلینگ (Whaling)

​​​​​​​حمله ویلینگ روشی است که توسط مجرمان سایبری در پوشش یک شرکت سرشناس برای هدف قراردادن افراد ارشد یا سایر افراد مهم در یک سازمان، با هدف سرقت پول، اطلاعات حساس یا دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای آن‌ها در جهت تحقق اهداف مجرمانه انجام می‌شود. حمله ویلینگ به عنوان...